Visbiežāk uzdotie jautājumi

Ar ko nodarbojas LTFJA?

LTFJA pamatuzdevums ir koplīgumu slēgšana ar kuģu īpašniekiem, cienīgu darba apstākļu nodrošināšanai jūrniekiem. Sniedzam juridisku un praktisku palīdzību problēmu rašanās gadījumā jūrā un krastā. Ja rodas problēma uz kuģa, jūrniekam ir nepieciešams sazināties ar arodbiedrību, "zvans" tiks apmaksāts pēc norakstīšanas.

Kā iestāties arodbiedrībā?

Lai iestātos arodbiedrībā jūrniekam nepieciešams LTFJA birojā aizpildīt speciālu iesnieguma veidlapu un uzrādīt jūrnieka grāmatiņu. Fotogrāfijas nav nepieciešamas. Biroja telpās dažu minūšu laikā tiks izgatavots arodbiedrības biedra identifikācijas dokuments - biedra karte.

Jūrnieku apdrošināšana krastā.

Ja koplīgumā, uz kura pamata strādā jūrnieks, ir punkts par apdrošināšanu, ir nepieciešams pēc reisa iesniegt arodbiedrībā apkalpes locekļu sarakstu (crew list) un pēc tam noformēt polisi apdrošināšanas kompānijā "BTA" (adrese - Katrīnas dambis 10). 
Arodbiedrības biedri, kuri strādā kompānijās ar kurām nav noslēgts koplīgums, var noformēt apdrošināšanas polisi ar 50% atlaidi.

Apmaksas kārtība saslimšanas gadījumā vai iegūstot traumu uz kuģa.

Saskaņā ar koplīgumu, gadījumā, ja jūrnieks norakstās no kuģa slimības rezultātā, darba nespējas lapu apmaksā darba devējs 130 dienu laikā mēneša pamatlikmes apmērā + visus ar slimības ārstēšanu saistītos izdevumus. Traumas gadījumā uz kuģa - darba nespējas lapa tiek apmaksātā tādā pat apmērā, līdz pilnīgai izveseļošanai.

Ja jūrnieks strādā saskaņā ar individuālo līgumu (uz kuģa nav koplīguma), vai viņš var rēķināties ar arodbiedrības atbalstu?

Arodbiedrība palīdz saviem biedriem neatkarīgi no kompānijas līguma, kuru parakstījis tur strādājošais jūrnieks.

Globālā Savienība