Atceramies un godinām

Mēs paliekam klusējot...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N. Dzirkale/Jurijs Hmeļevskis Bocmanis Dzimis 1953. gadā Aizgājis mūžībā 2021. gada augustā
Anatolijs Kiškurno Vecākais mehāniķis Dzimis 1962. gadā Aizgājis mūžībā 2021. gada augustā

Arhīvs

Atceramies un godinām

Globālā Savienība