Atceramies un godinām

Mēs paliekam klusējot...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N. Dzirkale/Vladimirs Andrejevs Kapteinis Dzimis 1948. gadā Aizgājis mūžībā 2022. gada maijā

Arhīvs

Atceramies un godinām

Globālā Savienība