Ērtības karogi

Starptautiskās Transporta darbinieku federācijas (ITF) Taisnīgas prakses komiteja ( Fair Practice Committee), kas apvieno ITF jūrniecības un dokeru arodbiedrības, noteikusi sekojošas 32 ērto karogu valstis:

Antigua & Barbuda
Bahams
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia
Burma
Cambodia
Cayman islands
Comoros
Cyprus
Equatorial guinea
Germany
Gibraltar
Honduras
Jamaica
Lebanon
Liberia
Malta
Marshals Island
Mauritius
Netherlands Antilles
Panama
Sao Tome & Principe
Shri lanka
St. Vincent & the Grenadines
Tonga
Vanuatu
Mongolia
     

Globālā Savienība