Atceramies un godinām

Mēs paliekam klusējot...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N. Dzirkale/Mihails Mnihs Elektromehāniķis Dzimis 1957. gadā Aizgājis mūžībā 2021. gada oktobrī
Aleksejs Giris Virpotājs Dzimis 1964. gadā Aizgājis mūžībā 2021. gada septembrī

Arhīvs

Atceramies un godinām

Globālā Savienība