LTFJA vēsture

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība tika dibināta 1991. gadā. LTFJA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Starptautiskās Transporta darbinieku federācijas ( ITF, London), Eiropas Transporta darbinieku federācijas ( ETF, Brussels), kā arī Baltijas valstu pastāvīgi darbojošos komiteju locekle.

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība ir lielākā starp Baltijas valstīm.

 

LTFJA mērķi un uzdevumi :

  1. Noslēgt Kolektīvos līgumus un pārstāvēt savus biedrus attiecībās ar darba devējiem;
  2. Pārstāvēt un aizsargāt savu biedru likumīgās intereses valsts pārvaldē un tās institūcijās, tiesā un arbitrāžā;
  3. sniegt tiesisku, finansiālu vai citu palīdzību gadījumos kad pārkāptas jūrnieku tiesības un netiek ievēroti Koplīgumu/ individuālo līgumu nosacījumi;
  4. Izstrādāt sociālos projektus, kas attiecas uz arodbiedrības biedru un flotes veterānu dzīves kvalitāti.

1999. gadā LTFJA izstrādāja programmu „ Dzīvības un veselības apdrošināšana jūrniekiem laika posmā kad tie atrodas krastā” , kas veiksmīgi darbojas līdz šim brīdim.

1999. gada 30. jūnijā LTFJA kopsapulcē tika izveidota Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „ Jūrnieku Forums”, kuras pakalpojumus izmanto jau vairāk nekā 2000 jūrnieku.

Īstas arodbiedrības pamats – S O L I D A R I T Ā T E !

Par Mums

Globālā Savienība