Jaunumi

TUVOJAS GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU IESNIEGŠANAS LAIKS

15.01.2013 - .......

Visa pagājušā gada garumā arodbiedrība ir uzmanīgi sekojusi likumdošanas izmaiņām, lai, aizpildot gada ienākumu deklarācijas, jūrniekiem nerastos „pārsteigumi”. Izmaiņas, kas skartu jūrniekus 2012. gadā pieņemtas netika, tāpēc deklarāciju aizpildīšanas kārtība notiks tāpat kā pagājušā gadā.

Aizpildot deklarācijas jūrnieku nodokļu aplikšanas objekts būs darba alga, attiecīgi: virsniekiem - 2.5 minimālās algas, bet ierindas sastāvam - 1.5 minimālās mēnešalgas.

Apliekamais objekts tiek aprēķināts par darba laika periodu uz kuģa. Nepilns mēnesis jāaprēķina proporcionāli nostrādātām dienām.

Minimālā darba alga 2012. gadā sastādīja 200 LVL mēnesī.

Tāpat kā iepriekš uz jūrniekiem tiek attiecināts neapliekamais minimums, kas sastāda 540 LVL gadā (45 LVL x 12 mēneši), pensionāriem 1980 LVL gadā. Atvieglojumi par apgādājamām personām sastāda 840 LVL gadā (70 LVL x 12 mēneši) par katru apgādājamo personu.

Bez tam, par pagājušo gadu jūrnieki var kompensēt attaisnotos izdevumus izglītībai, medicīniskos izdevumus (ārsta apmeklējums, stomatologa pakalpojumi, plānotas operācijas), veselības apdrošināšanu un privāto pensijas fondu uzkrājumus. Attaisnotos izdevumus var saņemt 25% apmērā no patērētās summas, bet ne vairāk kā 150 LVL. Ja šie izdevumi pārsniedz šo summu, daļa var tikt pārnesta uz nākošajiem pieciem gadiem.

Gada ienākumu deklarācijas par 2012. g. jāiesniedz no 2013. g. 1. marta līdz 1. jūnijam VID rajona nodaļās pēc (deklarētās) dzīvesvietas.

Jūrniekiem jāaizpilda deklarācija D un pielikums pie deklarācijas D2.1, bet attaisnoto izdevumu kompensācijai – pielikums pie deklarācijas D4.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka darba periods uz kuģa jānorāda precīzi nepieļaujot neatbilstību ar datiem, kas atrodas VID (Valsts ieņēmumu dienestā). Tie, kas 2012. gadā iekārtojušies darbā caur Latvijas krūinga (darbā iekārtošanas) kompānijām, precīzus datus var noskaidrot savā kompānijā. Savukārt tie, kas strādājuši pēc kontraktiem, kas noslēgti bez starpniecības tieši ar kuģu īpašniekiem, šo laika periodu norāda saskaņā ar jūrnieku grāmatiņas ierakstu.

Jaunumi

Globālā Savienība