Jaunumi

APTAUJA 2017 - LĪDZTIESĪBAS ANALĪZE TRANSPORTA SFĒRĀ

05.03.2018 - .......

Starptautiskā Transporta Darbinieku Federācija

APTAUJA 2017 - LĪDZTIESĪBAS ANALĪZE TRANSPORTA SFĒRĀ


Aicinām jūs ņemt dalību aptaujā, kuru veic Starptautiskās Transporta darbinieku Federācijas Sieviešu nodaļa sadarbībā ar Ontario Rietumu Universitāti. Aptaujas tēma – jūsu viedoklis par dzimumu līdztiesību, uzmākšanos un vardarbību transporta sfērā, kā arī tā ietekme uz transporta darbiniekiem. Šī aptauja ir izstrādāta jums kā transporta nozares darbiniekam.

Aptauja paredzēta arodbiedrību biedriem, pārstāvjiem, sievietēm un vīriešiem, vecumā ne jaunākiem par 16 gadiem un tajā ir iekļauti jautājumi par darba apstākļiem, ieskaitot uzņēmumu politiku un procedūras.

Aptaujas aizpildīšanai nepieciešams veltīt apmēram 15 minūtes.

Konfidencialitāte

Visa aptaujā norādītā informācija ir anonīma. Informācija tiks izmantota tikai un vienīgi pētījumam, bet dati, kuri ļautu jūs identificēt, netiks izmantoti publikācijās vai pētījumu rezultatu apkopojumā. Ja jūs paši par to neziņojat, neviens, ieskaitot jūsu darba devēju, priekšniecību, darba biedrus vai arodbiedrības darbiniekus, nezinās par anketas aizpildīšanu.

Saite uz anketu: https://uwo.eu.qualtrics.com/jfe3/form/SV_6VvQgQmPoBnObQ1

Jaunumi

Globālā Savienība