Jaunumi

VIZĪTE PIE LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA

28.08.2019 - Egils Levits: Arodbiedrības ir svarīga daļa no valsts ekonomikas!

26. augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu un dalīborganizāciju pārstāvjiem, tai skaitā Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidentu Igoru Pavlovu, lai pārrunātu Latvijas darbiniekiem un arodbiedrībām aktuālus jautājumus.

Tikšanās laikā tika apspriesta veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, nozaru atalgojuma sistēmas konkurētspēja Baltijā un Eiropā, nevienlīdzības mazināšana sabiedrībā, rūpniecības un industriālās ražošanas nozīme Latvijas ekonomikā, sociālā dialoga un sociālo partneru loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

No Valsts prezidenta puses tika izrādīta interese par patreizējo situāciju jūrniecībā Latvijā, arodbiedrības ieguldījumu un nākotnē risināmiem jautājumiem attiecībā uz jūrnieku labklājību.

Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka arodbiedrības ir svarīga daļa no valsts ekonomikas, tādēļ ir jāturpina popularizēt strādājošo dalība arodbiedrībās, lai stiprinātu arodbiedrību pozīciju un sociālā dialoga nozīmi.

Jaunumi

Globālā Savienība