Jaunumi

TIEK SASAUKTA LTFJA 5. KONGRESA SAGATAVOŠANĀS KOPSAPULCE

17.08.2022 - .......

Pamatojoties uz LTFJA Komitejas lēmumu, 2022. gada 2. septembrī plkst.12:00 Katrīnas dambī 20, 6. stāvā, Rīgā, notiks Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības kopsapulce.

Dienas kārtība:
1. Par arodbiedrības darbu iepriekšējā periodā.
2. Par gatavošanos nākamajam LTFJA 5. Kongresam.


Dalībniekiem, kuri piedalīsies Kopsapulcē,  ir iepriekš jāpiesakās. Lai reģistrētos, no sava e-pasta  uz arodbiedrības e-pastu info@ltfja.lv jānosūta informāciju par dalību norādot savu vārdu, uzvārdu un arodbiedrības kartes numuru.

Jūsu priekšlikumus turpmākai arodbiedrības darbībai un attīstībai, papildinājumus un izmaiņas LTFJA Statūtos un citus jautājumus, kas skar arodbiedrības biedru likumiskās intereses, lūdzam nosūtīt arodbiedrībai uz augstāk minētajiem kontaktiem.

Jautājumos par sapulces rīkošanu lūdzam sazināties ar LTFJA (Katrīnas dambis 20, 6. stāvs, Rīga), e-pasts: info@ltfja.lv, tālr. 67383504, 67383503, 67709241, un 29288571 (SMS).

Jaunumi

Globālā Savienība