Jaunumi

SOLIDARITĀTE AR SPĀNIJAS STRĀDNIEKIEM

21.03.2012 - .....

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība ir izteikusi atbalstu un solidaritāti vispārējam streikam, ko Spānijas arodbiedrība organizēs 2012. gada 29. martā.

Valsts budžeta deficīta samazināšanai Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas ekonomiskās krīzes novēršanas ietvaros, Spānijas valdība izstrādājusi darba likumdošanas reformu projektu, kurš arodbiedrību skatījumā pārkāpj darba ņēmēju tiesības. Valdības piedāvātās reformas paredz darba devējiem vienpusēji pārtraukt darba līgumus, mainīt darba algas apmēru un darba periodu, kā arī mainīt citus darba nosacījumus.

Spānijas arodbiedrības pret Valdības plāniem kategoriski iebilst un uzskata, ka plānotā reforma ir uzbrukums strādājošo tiesībām, kā arī ir rupjš SDO Konvencijas Nr. 98 „Par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un koplīgumu slēgšanu” pārkāpums. Faktiski, pēc reformas ieviešanas, darba likumdošana tiks transformēta pašos pamatos, balstīta uz individuālām darba attiecībām, kurās tiks būtiski pavājināta kolektīvo pārrunu un koplīgumu loma, kā arī tiks likvidētas darba ņēmēju un arodbiedrību tiesības.

Vispārējo streiku atbalsta Eiropas Transporta darbinieku federācija (ETF), kuras sastāvā ir arīdzan LTFJA.

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība Spānijas Valdībai nosūtīja vēstuli, kurā Latvijas jūrnieku vārdā protestē un iestājās pret reformu, kā arī izsaka atbalstu un solidaritāti vispārējam Spānijas darba ļaužu streikam.

Jaunumi

Globālā Savienība