Jaunumi

RĪGAS OSTĀ ARESTĒTS KUĢIS «ARZU EXPRESS"

12.04.2011 - Cīnīsimies par darba algu izmaksu!

Daudziem Latvijas jūrniekiem ir zināms kuģis «ARZU EXPRESS", kurš kuģo zem St.Kitts & Nevisa karoga, uz kuru krūinga kompānija ROKO Shipmanagement norīko jūrniekus darbam, un kur netiek izmaksātas algas.

LTFJA piedāvāja kompānijai radušos problēmu ar algu neizmaksāšanu risināt pārrunu ceļā, tomēr pozitīvs rezultāts sasniegts netika.

Šādā situācijā, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība nolēma aizsargāt jūrnieku intereses tiesvedības ceļā. Balstoties uz jūrnieku – arodbiedrības biedru iesniegumiem, LTFJA vērās tiesā.  

2011. gada 07. aprīlī, izskatot arodbiedrības prasību, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa atzina to par pamatotu, un, nodrošinot jūrnieku likumīgās intereses, kuģi arestēja. Ir sagaidāms, ka tuvākajā laikā tiks noteiktas tiesu sēdes Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prasību izskatīšanai.

Jaunumi

Globālā Savienība