Jaunumi

REZULTĀTS SASNIEGTS! ATVIEGLOJUMI ATGRIEZTI!

08.03.2012 - ......

Cienījamie arodbiedrības biedri!

Šodien, 8. martā Latvijas Republikas Saeimas deputāti ar balsu vairākumu pieņēma izmaiņas likumā  par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10., 12., 13. panta daļās. Tas nozīmē, ka iesniedzot gada ienākumu deklarācijas jums, tāpat kā agrāk, tiks piemēroti: neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamām personām un attaisnotie izdevumi par mācībām un medicīniskajiem pakalpojumiem. Līdz ar to ir veiksmīgi noslēdzies ilgais un smagais pārrunu process starp arodbiedrību, Parlamentu un Valdību.

Pēc LTFJA priekšlikuma Budžeta (nodokļu) komisijas izstrādātais likumprojekts nu  ir kļuvis par likumu un tiks piemērots no 1. janvāra 2011. gada pēc tam, kad to oficiāli izsludinās mūsu valsts prezidents.

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrniku arodbiedrība pateicas visiem tiem arodbiedrības biedriem, kas savās vēstulēs un telefonu zvanos pastāvīgi izteica savu atbalstu, kā arī esam gandarīti par to, ka šo problēmu izdevās atrisināt pārrunu ceļā neizmantojot likumīgu protestu organizēšanu vai ilgstošu tiesu procesu veikšanu.

Atgādinam, ka LTFJA biedriem arodbiedrības telpās notiks gada deklarāciju aizpildīšanas konsultācijas uz kurām iepriekš japierakstās zvanot pa telefoniem: 67383503; 67383504.

Jaunumi

Globālā Savienība