Jaunumi

PROTESTA AKCIJA!!!

05.06.2013 - PAR CIENĪGU DARBU UN CIENĪGU DZĪVI LATVIJĀ!

Š.g. 19. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 16.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība  (LBAS) pie Ministru Kabineta plāno rīkot Vislatvijas arodbiedrību plaša protesta akciju.

Protesta akcija notiks Ministru prezidenta Valda Dombrovska tikšanās ar Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāres vietnieku Patriku Itšertu (Patrick Itschert) laikā, ar mērķi uzturēt līdzsvarotu Eiropas sociālo dialogu Eiropā.

 

Iespējamās arodbiedrību prasības:

PAR

TAISNĪGU UN SAMĒRĪGU NODOKĻU POLITIKU!

ATBALSTU JAUNĀM DARBAVIETĀM!

SOCIĀLO TAISNĪGUMU!

NODARBINĀTĪBAS GARANTIJAS JAUNIEŠIEM!

CIEŅU KOPLĪGUMIEM UN SOCIĀLAJAM DIALOGAM!

DROŠAS DARBA TIESĪBAS!

 

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība kā LBAS dalīborganizācija atbalsta  Latvijas arodbiedrību Vislatvijas akciju un

 

aicina savus biedrus tajā piedalīties.

PULCĒŠANĀS PLKST. 14.30 ESPLANĀDES PARKĀ PIE JĀŅA RAIŅA PIEMINEKĻA (PRETĪ VIESNĪCAI RĪDZENE) !

Par savu dalību protesta akcijā informējiet mūs pa telefoniem: 67383503 ; 67383504 vai rakstiet uz e-pastu info@ltfja.riga.lv

 

Jūsu LTFJA

Jaunumi

Globālā Savienība