Jaunumi

PĀRRUNAS PAR NODOKĻIEM TURPINĀS

12.01.2012 - ...

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrībai visu šo laika periodu notiek aktīvas pārrunas ar visu līmeņu izpildu un likumdošanas varu institūcijām, lai nodrošinātu grozījumu likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” atcelšanu.

Jau kopš šo grozījumu pieņemšanas brīža arodbiedrība ir protestējusi un pieprasījusi šos grozījumus atcelt.

Uz šo brīdi pārrunas ar Valdību, Finanšu ministriju un Saeimu turpinās. Sarunu gaita ļauj cerēt, ka mūsu pūliņu rezultātā tiks sasniegts pozitīvs rezultāts.

Uz arodbiedrību turpina pienākt neskaitāmi daudz arodbiedrības biedru atbalsta vēstuļu.  

Izsakām pateicību visiem arodbiedrības biedriem, kas vēstuļu veidā nosūtījuši savu nostāju par grozījumu atcelšanu, kā arī atbalstu mūsu pieņemtajiem mēriem!

Jaunumi

Globālā Savienība