Jaunumi

NOVĒRST JŪRNIEKU DISKRIMINĀCIJU!

28.10.2011 - Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība nosūtīja atkārtoti apstiprinātajam ministram A. Vilkam vēstuli ar prasībām novērst diskrimināciju sakarā ar nodokļu aplikšanu jūrniekiem.

Kā zināms, 2010. gada beigās Saeima pieņēma labojumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuros tika atcelti atvieglojumi par apgādājamām personām, neapliekamā minimuma piemērošana jūrniekiem, kā arī attaisnotie izdevumi.

Diskusijas ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par šo jautājumu tika uzsāktas jau šī gada pavasarī, bet, sakarā ar 10. Saeimas atlaišanu, jautājuma risināšana tālāk neattīstījās. Šobrīd arodbiedrība aktīvi pieņem juridiska rakstura mērus, lai jautājums pēc iespējas ātrākā laikā tiktu atrisināts. Bez tam, atkarībā no arodbiedrības prasības valdībai rezultātiem, LTFJA Komitejā tiks  izskatītas arī citas prasījumu formas, ieskaitot protesta akcijas, ar mērķi panākt diskriminējošo izmaiņu likumā „ Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” atcelšanu.

Jaunumi

Globālā Savienība