Jaunumi

NODOKĻU REFORMA LATVIJĀ

06.12.2017 - .......

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā stājas spēkā nodokļu likumdošanas izmaiņas, kā rezultātā iedzīvotāju ienākumiem tiek ieviesta progresīvā ienākuma nodokļa likme.  Šī likme tiks piemērota ienākumiem, kuri tiek aplikti ar nodokli atkarībā no to apmēra gadā:

līdz 20.000 Еuro - 20%,

no 20.000 Euro līdz 55.000 Euro - 23%,

virs 55.000 Euro – 31,4%.

Bez tam:

- paaugstināsies minimālā darba alga līdz 430 Euro;

- atvieglojums par katru apgādājamo personu sastādīs 200 Euro mēnesī;

- attaisnotie izdevumi ( medicīnas un izglītības) sastādīs 600 Euro par katru ģimenes locekli, bet ne vairāk kā 50 % no ienākuma, kas tiek aplikts ar nodokli ;

- neapliekamo minimumu aprēķinās Valsts Ieņēmumu Dienests vadoties pēc iepriekšējā gada.

Šīs ir vispārīgas nodokļu likumdošanas izmaiņas. Attiecībā uz jūrniekiem arī 2019. gadā ienākuma nodokļa aprēķins un nomaksa paliek tāda pati kā agrāk: tiek aplikta tikai daļa ienākumu.

Šī daļa sastāda:

Virsniekiem - minimālā darba alga ( 430 Euro) tiek reizināta ar koeficientu 2,5 , bet ierindas jūrniekiem ar koeficientu 1,5 .

( Likuma par Iedzīvotāju Ienākumu  nodokli 4. daļa 8. pants )

Jaunumi

Globālā Savienība