Jaunumi

NODOKĻU APRĒĶINS JŪRNIEKIEM BŪS KĀ AGRĀK!

07.02.2011 - Š.g. 07. februārī notika tikšanās par ienākumu nodokļa deklarāciju aizpildīšanu jūrniekiem.

Šajā tikšanās piedalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents Igors Pavlovs un viceprezidents Andrejs Umbraško, Jūrniecības savienības priekšsēdētājs Antons Vjaters un pārstāvji no Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācijas Aleksejs Čurkins un Aleksandrs Nadežņikovs.

Finanšu ministrijas pārstāvis apliecināja, ka, aprēķinot nodokli jūrniekiem, tiks ņemts vērā tikai faktiskais darba periods jūrā ( par mēnešiem un dienām).

Tikšanās gaitā LTFJA norādīja, ka atvieglojumu atcelšana no 2012. gada 01. janvāra (neapliekamais minimums, apgādājamie, attaisnotie izdevumi par izglītību un medicīnas pakalpojumiem) ir netaisnīgi pret jūrniekiem, un arodbiedrības mērķis ir, izmantojot visus iespējamos tiesiskos pasākumus, šīs izmaiņas atcelt.

Ņemot vērā šo pārrunu ar Valdības pārstāvjiem pozitīvos rezultātus, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība aptur plānoto protestu un mītiņu sagatavošanu.

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība izsaka pateicību Satiksmes ministrijai par atbalstu jūrniekiem!

Jaunumi

Globālā Savienība