Jaunumi

NACIONĀLĀ TRĪSPUSĒJĀS SADARBĪBAS PADOMES SĒDE

30.09.2019 - .......

27. septembrī notika Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes sēde, kuras laikā tika apspriests valsts budžeta uz 2020. gadu projekts. Nacionālā Trīspusējās sadarbības padome (NTSP)  ir institūcija, kas balstīta uz Valdības, Latvijas darba devēju un Latvijas arodbiedrību sociālā dialoga principiem un risina svarīgākos mūsu valsts ekonomiskos jautājumus.

Arodbiedrību pārstāvju sastavā padomes darbā ņem dalību arī Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents Igors Pavlovs.

Plānotajā 2020. gada budžetā izmaiņas, kas skartu jūrniekus, nav paredzētas.

Nākošā gadā tāpat tiek saglabāts minimālās darba algas apmērs – 430 Euro mēnesī. Neapliekamā minimuma apmēru, kurš 2019. gadā sastāda 230 Euro,  2020. gadā  plāno paaugstināt līdz 300 Euro.

Deklarācijas par gada ienākumiem jūrnieki varēs iesniegt tajā pašā kārtībā kā līdz šim.

Jaunumi

Globālā Savienība