Jaunumi

MATERIĀLĀ PALĪDZĪBA ARODBIEDRĪBAS VETERĀNIEM

01.09.2022 - .......

Straujais inflācijas pieaugums, energoresursu un komunālo pakalpojumu dārdzība negatīvi ietekmē mūsu valsts iedzīvotājus, tostarp jūrnieku materiālo labklājību.

Lai sniegtu materiālu atbalstu mūsu veterāniem, no 2022. gada 01. oktobra Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība izmaksās vienreizēju finansiālo palīdzību arodbiedrības veterāniem ar nosacījumu, ja ir sasniegts vismaz 10 gadu stāžs LTFJA, šobrīd nestrādā jūrā un ir pensionārs.

Lai pieteiktos materiālai palīdzībai, lūgums:

-         aizpildīt visu nepieciešamo informāciju pievienotajam IESNIEGUMS to izprintējot vai izmantot kā paraugu pašrocīgi uzrakstot iesniegumu brīvā formā iekļaujot visus norādāmos datus , to PARAKSTĪT un nosūtīt uz e-pastu: info@ltfja.lv

-         Papildus iesniegumam, e-pastā nepieciešams pievienot Pases vai ID kartes kopiju.

Sīkāku informāciju par materiālās palīdzības izmaksas nosacījumiem un kārtību var iegūt zvanot: 67383503, 67383504, 6770921, 29288571 vai  e-pastu: info@ltfja.lv

Jaunumi

Globālā Savienība