Jaunumi

LTFJA IV KONGRESA NORISE

28.10.2015 - .......

 

2015. gada 17. oktobrī Jūrmalā notika kārtējais

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības Kongress.

Kongress uzklausīja Revīzijas komisijas un Komitejas atskaites par paveikto darbu, tika ieviestas izmaiņas un papildinājumi arodbiedrības Statūtos, pieņemta tālākās arodbiedrības darbības programma.

Arodbiedrības darbu delegāti atzina par labu.

Izpildvaras vēlēšanu rezultātā par Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidentu tika atkārtoti ievēlēts Igors Pavlovs, par viceprezidentu Andrejs Umbraško.

Par Komitejas locekļiem Kongress ievēlēja: Alekseju Bažinovu – kapteini, Vladimiru Ivanovu – motoristu, Valteru Matuli – vecāko kapteiņa palīgu, Sergeju Seņinu – gāzes mehāniķi, Robertu Veidemani – vecāko mehāniķi.

Revīzijas komisijas sastāvā tika ievēlēti: Vladimirs Dzjubaks – vecākais mehāniķis, Alda Cīrule – pavāre, Aleksandrs Jermakovs – otrais mehāniķis.

Kongresa delegāti apsprieda problēmas, kas saistītas ar darbā iekārtošanu, sociālo nodrošināšanu un medicīnisko aprūpi,

tika pieņemta rezolūcija „Par darba nosacījumiem strādājot uz kuģiem zem Latvijas karoga”.

Fotogrāfijas apskatāmas mūsu mājas lapas fotogalerijā.

Jaunumi

Globālā Savienība