Jaunumi

LTFJA IV KONGRESS

17.08.2015 - .......

........ARODBIEDRĪBA PADARA MŪS STIPRUS !

...............


S L U D I N Ā J U M S

Cienījamie arodbiedrības biedri!

2015. gada 14. augustā Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība, pamatojoties uz LTFJA Statūtu 23. punkta, pieņēma lēmumu rīkot Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības IV Kongresu 2015. gada 17. oktobrī, Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, LV-2015, sākums plkst. 10:00 kura laikā izskatīt sekojošus jautājumus:

1. Par LTFJA darbu atskaites periodā;

2. Revīzijas komitejas atskaite;

3. Par izmaiņām un papildinājumiem LTFJA Statūtos;

4. LTFJA izpildinstitūciju vēlēšanas;

5. Par LTFJA turpmākās attīstības programmu;

6. Par Kongresa rezolūcijām.

Jūsu priekšlikumi turpmākai arodbiedrības darbībai un attīstībai, papildinājumi un izmaiņas LTFJA Statūtos, problēmu risinājumi, kas saistīti ar nodokļu aplikšanu jūrniekiem un sociālo nodrošināšanu, likumdošanu attiecībā uz jūrniecības sfēru un citiem jautājumiem, kas skar arodbiedrības biedru likumiskās intereses, lūdzam nosūtīt arodbiedrības Komisijai, kas atbildīga par Kongresa materiālu sagatavošanu uz adresi: Katrīnas dambis 22A, Rīga, LV-1045 vai elektroniski: info@ltfja.riga.lv


LTFJA Komiteja

Jaunumi

Globālā Savienība