Jaunumi

LTFJA / IMEC/ ITF PĀRRUNAS

03.12.2018 - .......

Šī gada noslēgums arodbiedrībai ir intensīva darba pilns, jo ir pienācis laiks pārslēgt  Koplīgumus ar daudz kompānijām, kuģu īpašniekiem. Kā zināms, nozīmīga daļa Koplīgumu tiek noslēgti pamatojoties uz IBF foruma (International Bargaining Forum) ietvaros sasniegtām vienošanās, kuru dalībnieki ir ITF un IMEC. Beidzoties termiņam pārrunu puses pārskata darba nosacījumus un jau ar jauniem nosacījumiem pārslēdz Koplīgumus. Jaunie Koplīgumi tiks noslēgti uz četriem gadiem, no 2019. g. janvāra līdz 2022.g. decembrim.

2018. gada 21. novembrī mūsu arodbiedrību apmeklēja pārstāvji no ITF (Starptautiskā Transporta Darbinieku Federācija) un IMEC ( Starptautiskā jūrnieku darba devēju padome). Pārrunas vadīja LTFJA prezidents Igors Pavlovs, no ITF puses piedalījās John Canias,  ITF jūras operāciju nodaļas vadītājs, IMEC pārstāvēja organizācijas priekšsēdētājs Kapteinis Rajesh Tandon (Indija), kurš ir V-Ships India izpilddirektors, IMEC izpilddirektors Francesco Gargiulo, pārstāvis no kompānijas Columbia Shipmanagement Cyprus - Andreas Andreou. Pārrunās piedalījās arī novērotāji no kompānijas Hanza Marine Management izpilddirektors Aleksandrs Goridjko un Jūlija Mickeviča, personāla menedžere.

Tikšanās laikā tika apspriesti Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības Koplīguma nosacījumi, veiktas izmaiņas jūrnieku labklājības, darba apstākļu uzlabošanai, kā arī saskaņotas minimālās algu skalas uz nākošiem 2 gadiem. Tāpat, LTFJA kopā ar IMEC veica pārrunas ar SIA LSC pārstāvjiem par jauna Koplīguma pārslēgšanu uz nākošiem četriem gadiem.


Jaunumi

Globālā Savienība