Jaunumi

KONKURSS "MANĀ ĢIMENĒ IR JŪRNIEKS"

03.01.2011 - Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība izsludina jauno autoru, no 5-18 gadiem, radošo darbu konkursu !

Dārgie jaunie dzejnieki, prozaiķi, mākslinieki, skulptori, fotogrāfi!
Izmantojiet iespēju iepriecināt apkārtējos ar saviem darbiņiem!

Konkursa noteikumi:

NOMINĀCIJAS:

Zīmējums, gleznojums izpildīts jebkādā tehnikā – formāts ne lielāks kā A3 (297x420 mm).

Lielformāta darbi - Modelēšana, kokgriezumi, dažādi veidojumi.

Prozaiskie darbi – stāsts, intervija, eseja – apjoms ne lielāks kā 2 lpp., tekstam jābūt datorrakstā ar 12. izmēra šriftu Times New Roman ar pusotru atstarpi starp rindām. Ja pirmsskolas vecuma bērns nevar uzrakstīt, palīdzību var lūgt vecākajam brālim, māsai, mammai vai tētim.

Dzejoļi – ne vairāk kā 70 rindiņas.

Foto – tiek iesniegti izprintēti uz papīra un ne mazāki kā A5 izmērs ( 14,5x20,6 mm).

Katram dalībniekam ir tiesības iesniegt savus darbus vienā vai vairākās nominācijās.

Mīļie draugi! Savus darbus līdz 2011. gada 15. maijam nesiet uz Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrību ( darba dienās no 10.00 – 16.00) vai nosūtiet pēc adreses:

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība

Katrīnas dambis 22a, Rīga, LV – 1045.

Uz konverta jābūt norādei KONKURSS „MANĀ ĢIMENĒ IR JŪRNIEKS”.

Kopā ar darbu jānorāda sekojoša informācija: darba nosaukums, autora pilns vārds un uzvārds, vecums, adrese, telefona numurs, skola, klase, kurā mācās konkursa dalībnieks.

KONKURSA UZVARĒTĀJI SAŅEMS BALVAS !

Papildus informācija pa telefoniem: 67383503; 67395651, 26706048 ( mob )

Konkursu atbalsta Sabiedriskā labdarības organizācija "GRĀMATAS BĒRNIEM".

Jaunumi

Globālā Savienība