Jaunumi

KONKURSA ENKURS STIPENDIJAS – LABĀKAJIEM STUDENTIEM – JŪRNIEKIEM

26.10.2012 - .....

Š.g. oktobra sākumā notika stipendijas piešķiršana konkursa ENKURS,  dalībniekiem, kuri iestājušies augstākajās jūrniecības mācību iestādēs. Atgādinām, ka katru gadu šo konkursu organizē Latvijas Jūras administrācija (LJA), Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība (LTFJA), Latvijas Jūrniecības savienība (LJS) un citas ar jūrniecību saistītas Latvijā organizācijas, ar mērķi popularizēt jūrnieku profesiju un mudināt Latvijas skolniekus tālākai jūras aroda apgūšanai.

Šogad stipendiju komisija, kurā ietilpst pārstāvji no LTFJA, LJA un LJS, piešķīra šī konkursa dalībniekiem, kuri plāno turpmāk savu dzīvi saistīt ar jūru, un kuri iestājušies ar jūrniecību saistītās mācību iestādēs, uzrādot labākās atzīmes, četras ikmēneša stipendijas 50 latu apmērā katram studentam pirmajam semestrim.

Naudas līdzekļus šai stipendijai piešķīra Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība. Tā kā šogad Latvijas Jūras akadēmijā iestājās 16 konkursa dalībnieki, bet Liepājas Jūrniecības koledžā trīs, tika nolemts trīs stipendijas piešķirt LJA pirmā kursa studentiem, bet vienu LJK pirmkursniekam.

Rīgā par pašiem labākajiem tika atzīti studenti – kuģu vadītāji Kristīne Cirse un Aivis Ābele, kā arī topošais kuģu elektromehāniķis Gatis Siliņš. Liepājā stipendija nokļuva nākošā kuģu mehāniķa Edgara Sigai rokās.

Jaunumi

Globālā Savienība