Jaunumi

KAS JĀŅEM VĒRĀ IESNIEDZOT IENĀKUMU DEKLARĀCIJU PAR 2021. GADU

21.02.2022 - .......

Cienījamie arodbiedrības biedri!

Atgādinām, ka Iedzīvotāju Ienākumu deklarācija par 2021. gada ienākumiem  jāiesniedz no 2022. gada 01. marta līdz 01. jūnijam.

Stingri ievērojiet deklarācijas iesniegšanas termiņu! Par nesavlaicīgu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu paredzēta administratīvā atbildība (sods), kā arī  tiek piemērotas soda sankcijas, ja nodoklis netiek nomaksāts noteiktajos termiņos. Gadījumā, ja notiek aizkavēšanās sakarā ar darba prombūtni jūrā, vēršaties pie Valsts Ieņēmumu dienesta car EDS sistēmu ar lūgumu pagarināt deklarācijas iesniegšanas termiņu.

Gada ienākumu deklarācijas jāiesniedz VID elektroniskā veidā caur EDS sistēmu: (https://eds.vid.gov.lv/login/)

 

Kārtība, kādā tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecībā uz jūrniekiem, nav mainījusies. Ar nodokli tiek aplikta daļa darba algas, kas virsniekiem sastāda 500,- (minimālā alga) x koeficients 2,5, bet ierindas sastāva jūrniekiem 500,- (minimālā alga) x koeficients 1,5.

2021. gadā:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme  – 20%;

- Minimālā alga 500 EUR;

- Atvieglojumi par apgādībā esošu personu –250 EUR mēnesī;

- Attaisnotie izdevumi (izglītība, medicīna, plānotās operācijas, stomatoloģija, ziedojumi) tiek  skaitīti kopā un nevar pārsniegt 600 EUR par katru ģimenes locekli, bet attaisnotie izdevumi, kuri pārsniedz šo summu, var tikt atmaksāti 3 gadu laikā. Pieminētie atvieglojumi attiecas arī uz māsu vai brāli, ja šīs personas ir 1. vai 2. grupas invalīdi;

- Atvieglojumi par uzkrājošo veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī maksājumi pensiju fondu  3. līmenī kopā sastāda 10% no gada bruto ieņēmumiem.

Diferencētais neapliekamais minimums:

- Ja gada ienākumi bijuši līdz 6000 EUR, neapliekamais minimums sastāda 3600 EUR gadā (300 EUR mēnesī), tāpat pensionāriem – 3600 EUR gadā ( 300 EUR mēnesī).

- Ja gada ienākumi bijuši no 6000 EUR līdz 21600 EUR, neapliekamo minimumu aprēķina pēc formulas: 3600 EUR – (0,23077 x ( faktiskais ienākums -  6000 EUR)).

- Ja gada ienākums pārsniedz 21600 EUR, neapliekamais minimums netiek piemērots!

Aprēķinot neapliekamo minimumu tiek ņemti vērā visi gada ienākumi (bruto), kuri tiek aplikti ar ienākumu nodokli, piemēram – ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, kapitāla pieauguma u.c. Sakarā ar to vēršam jūsu uzmanību uz pareizi aizpildāmu Deklarācijas Pielikuma D2.1 otro aili (BRUTO IEŅĒMUMI), kur jānorāda jūsu visa gada alga par darbu uz kuģa.

Ir saglabājušās, tāpat kā iepriekš, personu kategorijas, kuras tiek atzītas par apgādājamām personām, bet ar nosacījumu, ka šīs personas ir piereģistrētas Valsts Ieņēmumu dienestā elektroniskā nodokļu grāmatiņā.

Iesniedzot deklarāciju EDS sistēmā jāpārbauda kādus datus VID iekļāvis automātiski. Gadījumā, ja šie dati iekļauti neprecīzi un šis fakts atklājas vēlāk, atbildība par norādīto datu pareizību gulstas uz to personu, kas deklarāciju iesniegusi.

Turpmāk Valsts Ieņēmumu dienests savus ziņojumus nosūtīs tikai elektroniskā veidā EDS sistēmā, tāpēc savlaicīgi pārbaudiet un iepazīstieties ar saņemto korespondenci, nenokavējiet noteiktos atbildes termiņus.

Jaunumi

Globālā Savienība