Jaunumi

IESNIEDZAM DEKLARĀCIJU "2020"

18.02.2021 - .......

Cienījamie arodbiedrības biedri!

Atgādinām, ka Iedzīvotāju Ienākumu deklarācija par 2020. gada ienākumiem  jāiesniedz no 2021. gada 01. marta līdz 01. jūnijam.

Par nesavlaicīgu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu paredzēta administratīvā atbildība (sods), kā arī  tiek piemērotas soda sankcijas, ja nodoklis netiek nomaksāts noteiktajos termiņos.

Valsts Ieņēmumu dienests aicina iedzīvotājus gada ienākumu deklarācijas iesniegt elektroniski (https://eds.vid.gov.lv/login/), bet ir iespējams tās nosūtīt pa pastu papīra veidā uz Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 .

Kārtība, kādā tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecībā uz jūrniekiem, nav mainījusies. Ar nodokli tiek aplikta daļa darba algas, kas virsniekiem sastāda 430,- (minimālā alga) x koeficients 2,5, bet ierindas sastāva jūrniekiem 430,- (minimālā alga) x koeficients 1,5.

2020. gadā:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme  – 20%;

- Minimālā alga 430 EUR;

- Atvieglojumi par apgādībā esošu personu –250 EUR mēnesī;

- Attaisnotie izdevumi (izglītība, medicīna, plānotās operācijas, stomatoloģija, ziedojumi) tiek  skaitīti kopā un nevar pārsniegt 600 EUR par katru ģimenes locekli, bet attaisnotie izdevumi, kuri pārsniedz šo summu, var tikt atmaksāti 3 gadu laikā. Pieminētie atvieglojumi attiecas arī uz māsu vai brāli, ja šīs personas ir 1. vai 2. grupas invalīdi;

- Atvieglojumi par uzkrājošo veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī maksājumi pensiju fondu  3. līmenī kopā sastāda 10% no gada bruto ieņēmumiem.

 

Diferencētais neapliekamais minimums:

- Ja gada ienākumi bijuši līdz 6000 EUR, neapliekamais minimums sastāda 3600 EUR gadā (300 EUR mēnesī), tāpat pensionāriem – 3600 EUR gadā ( 300 EUR mēnesī).

- Ja gada ienākumi bijuši no 6000 EUR līdz 144000 EUR, neapliekamo minimumu aprēķina pēc formulas: 3600 EUR – (0,42857 x ( faktiskais ienākums -  6000 EUR)).

- Ja gada ienakums pārsniedz 14400 EUR, neapliekamais minimums netiek piemērots!

Aprēķinot neapliekamo minimumu tiek ņemti vērā visi gada ienākumi (bruto), kuri tiek aplikti ar ienākumu nodokli, piemēram – ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, kapitāla pieauguma u.c. Sakarā ar to vēršam jūsu uzmanību uz pareizi aizpildāmu Deklarācijas Pielikuma D2.1 otro kolonnu (BRUTO IEŅĒMUMI), kur jānorāda visa gada alga par darbu uz kuģa.

Ir saglabājušās, tāpat kā iepriekš, personu kategorijas, kuras tiek atzītas par apgādājamām personām, bet ar nosacījumu, ka šīs personas ir piereģistrētas Valsts Ieņēmumu dienestā.

Vēršam jūsu uzmanību arī uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” skaidras naudas darījumu  ievērošanu.

Jaunumi

Globālā Savienība