Jaunumi

JŪRAS PRASĪBAS PRET KUĢI "IZMAIL"

07.07.2011 - Šī gada sākumā informējām savus arodbiedrības biedrus par to, ka 5 jūrnieki, strādājoši uz kuģa „IZMAIL”, griezās pie Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības pēc palīdzības, sakarā ar neizmaksātām darba algām.

 

Šī gada sākumā informējām savus arodbiedrības biedrus par to, ka 5 jūrnieki, strādājoši uz kuģa „IZMAIL”, griezās pie Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības pēc palīdzības, sakarā ar neizmaksātām darba algām. Kuģa īpašnieks, Baltic Investment Maritime Ltd., nebija izmaksājis jūrniekiem darba algu vairāk nekā 40000 latu apmērā

Aizstāvot jūrnieku likumīgās intereses, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība iesniedza jūras prasības Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, kura atzina šos prasījumus par pamatotiem un pieņēma lēmumu kuģim uzlikt arestu. 2011. gada 24. janvārī kuģis “IZMAIL” tika arestēts.

No kuģa IZMAIL pilnvarotajiem pārstāvjiem tiesā tika saņemts pieteikums par prasības nodrošinājuma līdzekļu aizstāšanu ar naudas līdzekļu iemaksu zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Pēc pieteikuma saņemšanas, un iemaksātās summas veikšanas, tiesa aizstāja kuģa arestu ar nodrošinātās prasības summu – naudas līdzekļiem.

Uz šo brīdi, jūras prasības tiesā ir apmierinātas 3 jūrniekiem, no kuriem divi jūrnieki darba algas jau ir saņēmuši, bet trešajam jūrniekam darba algu izmaksās pēc atgriešanās no jūras. Pārējiem jūrniekiem tiesas sēdes tika nozīmētas uz šī gada augustu.

Ņemot vērā iepriekšējo jūras prasību tiesas lēmumus, ceram sagaidīt pozitīvu rezultātu arīdzan pārējās jūras prasībās pret kuģi IZMAIL.

Vēlamies informēt, ka šobrīd kuģis ir atkārtoti arestēts un tas atrodas Lietuvā, Klaipēdā. Tie jūrnieki, kuriem ir pretenzijas pret kuģi saistībā ar neizmaksātām darba algām, var vērsties ar jūras prasībām Lietuvas Republikas tiesā.

 

Jaunumi

Globālā Savienība