Jaunumi

ITF NEDĒĻAS AKCIJA BALTIJAS JŪRAS OSTĀS

01.10.2012 - .....

No š.g. 3. – 7. septembrim Baltijas jūras Vācijas, Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Somijas, Igaunijas un Zviedrijas ostās norisinājās ikgadējā Starptautiskās Transporta darbinieku Federācijas rīkotā rīcības nedēļa, kurā ņēma dalību gan ITF inspektori, gan jūrnieki un dokeri.

Tika veikta jūrnieku darba apstākļu apsekošana, pārbaudīti kuģi, kolektīvo līgumu esamība uz tiem, darba laika uzskaite, kā arī apskatīti citi jūrniekiem aktuāli jautājumi.

Pēc esošās informācijas Baltijas jūras ostās tika pārbaudīti 218 kuģi, tai skaitā 29 no tiem Ventspils, Rīgas un Liepājas ostās.

Par izveidojušos tradīciju kļuvusi dažādu Baltijas jūras jūrniecības arodbiedrību aktīvistu apmaiņa dalībai šajā rīcības nedēļā. Latvijā mēs šogad uzņēmām pārstāvjus no Dānijas arodbiedrībām, bet Dānijas ostās strādāja pārstāvji gan no Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības puses, gan dokeri.

Latvijai 29 kuģu apsekošana ir labs rezultāts. Krievijā tika veiktas pārbaudes uz 52 kuģiem, Polijā – 36, bet Vācijā uz 48.

Jaunumi

Globālā Savienība