Jaunumi

INFORMĒJAM PAR ATKĀRTOTAS 5. KONGRESA SAGATAVOŠANĀS SAPULCES SASAUKŠANU

05.09.2022 - .......

Sakarā ar to, ka arodbiedrības Kopsapulcē, kura notika 2022. gada 2. septembrī, piedalījās mazāk nekā puse arodbiedrības biedru, saskaņā ar likuma “Biedrību un nodibinājumu likums” 37. pantu, un pamatojoties uz LTFJA Komitejas lēmumu,

2022. gada 22. septembrī plkst 12:00 arodbiedrības telpās Katrīnas dambis 20, 6. stāvs, Rīga notiks atkārtota Latvijas Tirdzniecības Flotes Jūrnieku arodbiedrības Kopsapulce.

Dienas kārtība:

1. Par arodbiedrības darbu iepriekšējā periodā.

2. Par gatavošanos nākamajam LTFJA 5. Kongresam.

 

Lai reģistrētos, no sava e-pasta  uz arodbiedrības e-pastu info@ltfja.lv jānosūta informāciju par dalību norādot savu vārdu, uzvārdu un arodbiedrības kartes numuru.

Jautājumos par sapulces rīkošanu lūdzam sazināties ar LTFJA (Katrīnas dambis 20, 6. stāvs, Rīga), e-pasts: info@ltfja.lv, tālr. 67383504, 67383503, 67709241, un 29288571 (SMS).

Jaunumi

Globālā Savienība