Jaunumi

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

18.02.2016 - .......

no 2016. gada 1. marta līdz 1. jūnijam

Pamata nosacījumi gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai par 2015. gadu:

-         ienākumu nodokļa likme 23 %;

-         minimālā darba alga 360 Eiro;

-         neapliekamais minimums 75 Eiro, attiecīgi gadā 900 Eiro;

-         atvieglojumi apgādībā esošām personām 165 Eiro mēnesī par katru personu, attiecīgi gadā 1980 Eiro.

 

Ar nodokli apliekamie ienākumi mēnesī:

-         virsniekiem – minimālā alga x koeficients 2,5

-         pārējiem ekipāžas locekļiem – minimālā alga x koeficients 1,5

 

Precizētākus paskaidrojumus gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanai, kā arī deklarācijas veidlapas arodbiedrības biedri var saņemt LTFJA ofisā. Adrese: Katrīnas dambis 22A, Rīga, LV-1045.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka deklarācija iesniedzama noteiktajos termiņos, un nodokļa apmaksa jāveic līdz 16. jūnijam!  Valsts ieņēmumu dienests sāk rēķināt soda naudu ar nākošo dienu.

Jaunumi

Globālā Savienība