Jaunumi

ATVIEGLOJUMI JŪRNIEKIEM TIKS ATGRIEZTI

02.02.2012 - ....

Sarunu, starp LTFJA pārstāvjiem un Saeimas Budžeta komisiju, noslēgumā varam teikt, ka „diskriminējošās” izmaiņas likumā attiecībā uz jūrniekiem tiks atceltas līdz šī gada 01. martam. Līdz ar to tiek pabeigts darbs vairāku mēnešu garumā, kuru arodbiedrība uzsāka 2011. gada februārī Satiksmes ministrijas Trīspusējā komisijā, un kura process aktīvi atjaunojās Valdības un Parlamenta līmenī 2011. gada oktobrī pēc Finanšu ministra A. Vilka kunga apstiprināšanas jaunajā amatā.

Mēs ceram, ka Saeima steidzamības kārtībā izskatīs arodbiedrības nosūtītās projekta izmaiņas ar prasību piemērot jūrnieku ienākumiem atvieglojumus saskaņā ar pantu 10. – neapliekamais minimums, pantu 12. – ņemt vērā attaisnotos izdevumus par medicīnu, izglītību un sociālo nodrošināšanu, kā arī pantu 13. – atvieglojumus par apgādājamām personām, likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Saviem arodbiedrības biedriem mēs rekomendējam sagaidīt augstāk minēto izmaiņu publicēšanu un tikai pēc tam aizpildīt un iesniegt gada ienākumu deklarācijas VID. Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šajā gadā deklarācijas par ienākumiem jāiesniedz valsts ieņēmumu dienestā no 01. marta līdz 01. jūnijam.

Arodbiedrība vēlreiz pateicas visiem saviem biedriem par atbalstu, un mēs esam apmierināti, ka problēmu ir izdevies atrisināt nepiemērojot jebkādas citas darbības vai līdzekļus!

Jaunumi

Globālā Savienība