Jaunumi

ARODBIEDRĪBU PROTESTS

10.08.2012 - .....

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, kuras sastāvā ietilpst Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība, vedot pārrunas ar valdību piekrita 2013. gadā nepalielināt minimālo algu ar noteikumu, ja nākošā gadā tiks paaugstināts neapliekamais minimums līdz 60, 90 vai pat 100 latiem, kā arī palielināti nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām.  

Neskatoties uz pārrunām, valdība nolēma 2013. gadā minimālo algu saglabāt līdzšinējā apmērā, tomēr nodokļu atvieglojumus pagaidām nevirzīt - nepaaugstināt ne neapliekamo minimumu, ne atvieglojumus par apgādībā esošām personām.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība oficiāli paziņojusi, ka tā atsauc savu parakstu zem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 5.jūlija sēdes protokola, ar kuru tika fiksēta pušu vienošanās par minimālās algas nepaaugstināšanu.

Sociālie partneri, neatkarīgi no valdības nostājas, no saviem priekšlikumiem neatkāpsies un uzstās uz to, ka izmaiņas attiecībā uz neapliekamo minimumu, apgādājamām personām ir jāveic jau 2013. gadā. Tā kā šīs izmaiņas tieši attiecas uz jūrnieku viņu ģimeņu budžetu, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība pilnībā atbalsta LBAS izteiktos priekšlikumus par neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādībā esošām personām paaugstināšanu.

Informācijai:

Šobrīd Latvijā noteikta minimālā alga 200 lati, neapliekamais minimums sastāda 45 latus, bet atvieglojumi par apgādībā esošu personu 70 lati mēnesī.

Jaunumi

Globālā Savienība