Jaunumi

ARODBIEDRĪBAS STIPENDIJAS LABĀKAJIEM STUDENTIEM – TOPOŠAJIEM JŪRNIEKIEM

01.03.2019 - .......

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības stipendijas tiek piešķirtas, lai veicinātu un motivētu tos vidusskolu absolventus, kas nolēmuši uzsākt studijas ar jūrniecibu saistītās mācību iestādēs.   Īpaša uzmanība tiek veltīta skolniekiem, kuri mācoties skolā, bijuši konkursa “Enkurs” dalībnieki. Šo konkursu kopīgi organizē sabiedriskas jūrniecības organizācijas, Jūras administrācija, krūinga kompānijas un ar jūrniecību saistītas mācību iestādes Latvijā.

LTFJA stipendijas tiek piešķirtas 1. kursa studentiem, kas uzrādījuši labākos rezultātus mācībās, ar mērķi sekmēt veiksmīgāku jūrnieka profesijas apguvi.

2019. gada februāra beigās LTFJA stipendiju Komisijas sēdē tika nolemts piešķirt 5 stipendijas 100 eiro apmērā. Tās saņēma 2018./2019.  mācību gada 2. semestrim pirmā kursa labākie studenti. Divas stipendijas tika piešķirtas Latvijas Jūras akadēmijas studentiem no kuģu vadības fakultātes un pa vienai no mehānikas un elektromehānikas fakultātes. Vēl vienu stipendiju saņēma 1. kursa students no Liepājas Jūrniecības koledžas kuģu vadības nodaļas.

Komisijas sēdē tika apspriesti jautājumi par jūrniecības organizāciju sadarbību jauniešu piesaistei darbam flotē un turpmāku konkursa “Enkurs” attīstību vidusskolu absolventu vidū.

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība apsveic visus stipendiātus un novēl visiem veiksmi mācībās!

Jaunumi

Globālā Savienība