Jaunumi

ARODBIEDRĪBA PRET VALDĪBAS IEVIESTAJIEM GROZĪJUMIEM JŪRNIEKU DEKLARĀCIJU AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBĀ

14.01.2011 - 2010. gada 28. decembrī LR Ministru kabinets ieviesis grozījumus Noteikumos Nr. 149 „ Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”.

Šajos grozījumos Valdība noteikusi, ka gadījumos, ja jūrnieks nostrādājis jūrā nepilnu mēnesi, nodokļu nomaksa jāveic par pilnu mēnesi.

            Šādu nodokļu nomaksas kārtību LTFJA uzskata par nepamatotu un nelikumīgu. Piemēram, ja jūrnieks nosūtīts reisā 30. janvārī un norakstījies 3. martā, tad faktiski jūrnieks būs nostrādājis jūrā 1 mēnesi un 4 dienas, un ienākuma nodoklis tiks aprēķināts par 3 mēnešiem ( janvāri, februāri, martu).

            Nodokļa aprēķināšana par nesaņemtiem ienākumiem ir absurda un Latvijas jūrniekus diskriminējoša.

            Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība kopā ar Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociāciju un Latvijas Jūrniecības Savienību nekavējoties griezās pie Ministru prezidenta V. Dombrovska, kā arī pie Finanšu ministra A. Vilka un Satiksmes ministra U. Auguļa ar prasījumu atcelt nelikumīgos grozījumus un atjaunot iepriekš noteikto ienākumu deklarāciju aizpildīšanas kārtību, kad darba periods jūrniekiem tika uzskaitīts par konkrētām dienām.

            Arodbiedrība cer, ka konstruktīva dialoga ietvaros ar Valdību izdosies panākt savstarpēji pieņemamu lēmumu gan šajā konkrētajā jautājumā, gan saistībā ar citām problēmām, kas attiecas uz jūrnieku ienākumu aplikšanu ar nodokļiem.

            Pretējā gadījumā mēs būsim spiesti izmantot visas citas iespējas, tostarp juridiskas, lai panāktu nelikumīgo tiesību aktu atcelšanu.

Jaunumi

Globālā Savienība