Jaunumi

43. STARPTAUTISKĀS TRANSPORTA DARBINIEKU FEDERĀCIJAS (ITF) KONGRESS

26.08.2014 - „No globālās krīzes uz globālo taisnīgumu – transporta darbinieku pretsitiens!”

 

No š.g. 08. – 16. augustam Bulgārijā, Sofijā notika Starptautiskās Transporta darbinieku Federācijas (ITF) Kongress, kurā piedalījās 1700 transporta arodbiedrību līderi un arodbiedrību pārstāvji, darbinieki no 114 valstīm, pārstāvot 3986844 transporta nozarē strādājošos, kura laikā tika izvērtēta un apspriesta ITF un dalīborganizāciju pēdējo četru gadu darbība, pieņemti svarīgi lēmumi, apstiprināts darba plāns un noteiktas prioritātes uz nākošajiem četriem gadiem.

Darbs noritēja dažādās sekcijās, tajā skaitā notika jūrnieku sekcijas konference, apvienotā jūrnieku un dokeru, sieviešu transporta darbinieku, dzelzeļa, kā arī citas transporta nozaru pārstāvju konferences.

Katra Kongresa laikā uz nākošajiem četriem gadiem tiek ievēlēts Starptautiskā Transporta darbinieku Federācijas prezidents, ģenerālsekretārs, kā arī Izpildkomiteja. Tāpat kā līdz šim, nākošos četrus gadus ITF prezidenta amatu turpinās pildīt Paddy Crumlin no Austrālijas, bet ģenerālsekretāra amatu ieņems Stephen Cotton, kurš vairāk kā 20 gadu garumā ir strādājis ITF dažādos amatos, tajā skaitā par Jūrniecības sekcijas koordinatoru.

Mēs esam gandarīti, ka šī Kongresa laikā Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents Igors Pavlovs tika ievēlēts ITF Izpildkomitejā (ITF Executive board).

Apsveicam !

Vairāk par Kongresa norisi Jūs varat uzzināt speciāli izveidotā mājas lapā nospiežot šeit: http://www.itfcongress2014.org

ITF Prezidents, Paddy Crumlin

ITF Ģenerālsekretārs, Stephen Cotton

Jaunumi

Globālā Savienība