Jaunumi

2022. GADA 11. OKTOBRĪ NOTIKS LTFJA 5. KONGRESS

26.09.2022 - .......

SLUDINĀJUMS

Cienījamie, arodbiedrības biedri!

2022. gada 23. septembrī Latvijas Tirdniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības Komiteja, pamatojoties uz LTFJA Statūtu 22.1. punktu, pieņēma lēmumu rīkot Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības 5. Kongresu 2022. gada 11. oktobrī plkst.12.00 Kongresa norises vieta - Katrīnas dambis 20, Rīga, kura laikā tiks izskatīti sekojoši jautājumi :


1. Par LTFJA darbu atskaites periodā

2. Revīzijas komisijas atskaite

3. Par izmaiņām un papildinājumiem  LTFJA Statūtos

4. LTFJA izpildinstitūciju vēlēšanas

5. Par LTFJA turpmākās attīstības programmu


Jūsu priekšlikumus turpmākai arodbiedrības darbībai un attīstībai, papildinājumus un izmaiņas LTFJA Statūtos un citus jautājumus, kas skar arodbiedrības biedru likumiskās intereses, lūdzam nosūtīt arodbiedrībai uz adresi: Katrīnas dambis 20, Rīga LV-1045 vai elektroniski: info@ltfja.lv

Jaunumi

Globālā Savienība