Jaunumi

2011. GADA. 14. MARTĀ KUĢA „GREEN FOREST” APKALPE UZSĀKUSI STREIKU

15.03.2011 - Sakarā ar neizmaksātām algām jūrniekiem, Rīgas kuģu būvētavā, kuģu kompānijai ADMIBROS Shipmanagement CO. LTD. piederošā kuģa GREEN FOREST apkalpe uzsāk streiku.

Problēmas ar neizmaksātām algām kuģa GREEN FOREST apkalpei sākās jau pagājušā, 2010. gadā. Jautājuma risināšanai, pārrunu procesā ar kuģa īpašnieku, tikai iesaistītas gan Krievijas jūrnieku arodbiedrība, gan Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība. Diemžēl, līdz šim pārrunu process nav devis pozitīvus rezultātus.

Ņemot vērā to, ka šobrīd kuģis atrodas Rīgas kuģu būvētavā, š.g. 14. martā plkst. 8.00 uz kuģa tika pieņemts lēmums uzsākt streiku, par to informējot kuģa īpašnieku, kompāniju ADMIBROS Shipmanagement CO.LTD, kas arīdzan vienlaicīgi ir kuģa menedžeris, krūinga (darbā iekārtošanas) kompāniju PALMALI, kura atrodas Sanktpēterburgā, un Rīgas kuģu būvētavu. Streiko visa kuģa apkalpe – 19 jūrnieki, no kuriem viens ir Ukrainas pilsonis, viens Azerbaidžānas un pārējie Krievijas pilsoņi.

Uz šo brīdi ir sācies pārrunu process starp ieinteresētajām pusēm, kurā piedalās arī ITF inspektors Latvijā.

Jaunumi

Globālā Savienība