Jaunumi

UNIVERSĀLA VIRTUĀLA INFORMĀCIJA

18.08.2011 - ITF jūrnieku mājas lapa "ITF SEAFARERS" piedāvā informāciju četrās valodās - angļu, krievu, spāņu un ķīniešu.

 

Mājas lapa www.itfseafarers.org sniedz informāciju par jautājumiem, kas tiešā veidā skar jūrnieku darba apstākļus.

Kā vienu no svarīgākajām opcijām var minēt iespēju dažu sekunžu laikā atrast informāciju par kuģi, uz kura jūrnieks vēlas iekārtoties darbā. Ievadot kuģa nosaukumu vai IMO numuru Jūs saņemat informāciju par:

Kuģa īpašnieku;

Vai uz kuģa ir parakstīts Koplīgums ar kādu no ITF arodbiedrībām;

Koplīguma darbības periodu;

Kuģa karogu;

Apkalpes locekļu skaitu un tautībām;

Veiktām inspekcijām uz kuģa u.c.

Gadījumā, ja esat nonākuši apstākļos, kad nepieciešama ITF inspektora vai arodbiedrības palīdzība, izvēlnē ir iespēja tos atrast pēc katras konkrētas valsts.

Papildus augstāk minētajam, šajā vietnē Jūs varat rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar jūrnieku veselību, darba atalgojumu un drošību, tiesībām, ietver padomus, kā arī informē par pēdējiem jaunumiem jūrniecībā. Tiek piedāvāta iespēja gan jūrniekiem, gan ITF inspektoriem veidot diskusijas, viedokļu apmaiņu, aktīvi piedalīties izveidotajos forumos. 

Laipni lūgti!

 

 

Jaunumi

Глобальное общество