Jaunumi

GODĀTIE JŪRNIEKI - ARODBIEDRĪBAS BIEDRI!

21.02.2012 - Kā jau agrāk tikāt informēti mūsu mājas lapā, 2012. gadā mainījies „Gada ienākumu deklarācijas” iesniegšanas termiņš visiem Latvijas iedzīvotājiem.

2011. gadā gūto ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš ir

no 01.03.2012.g. – 01.06.2012.g.

 Nodoklis jānomaksā līdz 16.06.2012.g.

Sakarā ar to, no 01.03.2012.g. Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība turpinās 2010.g. – 2011.g. iesākto bezmaksas praktisko palīdzību „Gada ienākumu deklarācijas” aizpildīšanā mūsu ofisa telpās. Iepriekšējs pieraksts pa telefoniem: 67 383503; 67 383504.

No 01.01.2012.g. stājies spēkā LR likums „Par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu vai tā sauktā „Nulles deklarācija.

Likumā ir noteikti kritēriji, pēc kuriem vadoties iedzīvotājiem nepieciešams šo deklarāciju iesniegt. Lai saprastu vai Jums vai arī Jūsu ģimenes locekļiem šī „Nulles deklarācija” ir jāiesniedz, no 01.03.2012.g. arodbiedrības telpās papildus tiks sniegtas konsultācijas arī šajā jautājumā.

Jaunumi

Глобальное общество