Jaunumi

STREIKO KUĢU APKALPES STRĀDĀJOŠAS UZ KOMPĀNIJAS „PIANURA ARMATORI” KUĢIEM

18.01.2011 - LTFJA vairākkārtēji ir brīdinājusi arodbiedrības biedrus un visus jūrniekus par Itālijas kompānijas PIANURA ARMATORI milzīgajām finanšu problēmām.

Kārtējo reizi ar neizmaksātām algām no kompānijas "PIANURA ARMATORI" puses ir saskārusies kuģa „TAYGETE STAR” apkalpe. 2011. gada 05. janvārī kopējā kuģa apkalpes sanāksmē tika pieņemts lēmums pieprasīt no kuģa īpašnieka izmaksāt darba algu, kā arī paziņot viņam, ka, gadījumā, ja šīs prasības tiks ignorētas, kuģa apkalpe uzsāks streiku. Jūrnieku pieprasījums izpildīts netika. 2011. gada 07. janvārī kuģa apkalpe Madeiras salas ostā atteicās uzsākt kravas izkraušanu, un uzsāka streiku.

Ņemot vērā to, ka uz kuģa klāja atradās daži arodbiedrības biedri, kuri vērsās pie LTFJA pēc palīdzības, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība pilnībā sadarbojās ar kuģa apkalpi streika norisē.

Neskatoties uz spēcīgo psiholoģisko spiedienu uz apkalpi, piedraudot ar tiesvedību un mēģinājumiem uzvelt atbildību, ieskaitos materiālo, jūrnieki bija solidāri. Pateicoties tam, tika panākta jūrnieku uzvara. Garu pārrunu rezultātā starp jūrniekiem, LTFJA un ieinteresētajām pusēm, darba alga tika izmaksāta pilnībā un kuģa apkalpe tika repatriēta uz mājām uz kompānijas rēķina.

2011. gada 07. janvārī, vienā no Sardīnijas salas ostām, notika analoģiska situācija uz kuģa „DIAMOND STAR” klāja. Kuģa apkalpe atteicās izkraut kravu un uzsāka streiku. Uz šo brīdi streiks turpinās un notiek aktīvas pārrunas ar kuģa īpašnieku un kravas nosūtītāju.

LTFJA cer, ka jūrnieku likumīgās prasības tiks apmierinātas pilnībā. 

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība atkārtoti lūdz arodbiedrības biedrus, pirms došanās strādāt uz kompānijas PIANURA ARMATORI kuģiem, griezties mūsu ofisā un saņemt konsultācijas!

Jaunumi

Globālā Savienība