Jaunumi

TUVOJAS IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMU DEKLARĀCIJU LAIKS!

14.02.2019 - .......

Cienījamie arodbiedrības biedri!

Atgādinām, ka Iedzīvotāju Ienākumu deklarācija par 2018. gada ienākumiem  jāiesniedz no 2019. gada 01. marta līdz 01. jūnijam. Gadījumā, ja Jums attaisnojošu iemeslu dēļ iesniegt daklarāciju noteiktajos termiņos nav iespējams, noteikti jāuzraksta iesniegums Valsts Ieņēmumu dienestam ar lūgumu attiecībā pret jums nepiemērot soda sankcijas.

Kārtība, kādā tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecībā uz jūrniekiem, nav mainījusies. Ar nodokli tiek aplikta daļa darba algas, kas virsniekiem sastāda 430,- (minimālā alga) x koeficients 2,5, bet ierindas sastāva jūrniekiem 430,- (minimālā alga) x koeficients 1,5.

2018. gadā:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme sastādīja:

-          Gada ienākumiem līdz 20004 EUR – 20%

-          Gada ienākumiem līdz 55000 EUR – 23% (tai ienākumu daļai, kas pārsniedz 20004 EUR)

-          Gada ienākumiem virs 55000 EUR – 31,4% (tai ienākumu daļai, kas pārsniedz 55000 EUR)

-          Minimalā alga 430 EUR

-          Atvieglojumi par apgādībā esošu personu – 200 EUR mēnesī

-          Attaisnotie izdevumi (izglītība, medicīna, planotās operācijas, stomatoloģija, ziedojumi) tiek  skaitīti kopā un nevar pārsniegt 600 EUR, bet attaisnotie izdevumi, kuri pārsniedz šo summu, var tikt atmaksāti 3 gadu laikā.

Neapliekamais minimums:

-          Ja gada ienākumi bijuši līdz 5280 EUR, neapliekamais minimums sastāda 2400 EUR gadā (200 EUR mēnesī), pensionāriem – 3000 EUR gadā (250 EUR mēnesī).

-          Ja  gada ienākumi bijuši no 5280 EUR līdz 12000 EUR, neapliekamo minimumu aprēķina pēc formulas: 2400 EUR – (0,35714 x (no faktiskā ienākuma atņem 5280 EUR)).

-          Pensionāriem: 3000EUR – (0,35714 x (no faktiskā ienākuma atņem – 5280 EUR)).

-          Ja gada ienākums pārsniedz 12000 EUR, neapliekamo minimumu nepiemēro – “0”.

Ja jūrnieks iesniedzis Valsts Ieņēmumu dienestam iesniegumu vai arī piereģistrējies elektroniski EDS https://eds.vid.gov.lv/login/ sistēmā un pats veicis ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”,  papildus jau esošajām personu kategorijām, no 2018. gada 01. jūlija par apgādībā esošām personām var tikt atzīti:

-          Nestrādājoši laulātie, kuriem apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam;

-       Nestrādājoši laulātie, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem.

Jaunumi

Globālā Savienība