Jaunumi

PIENĀCIS GADA DEKLARĀCIJU IESNIEGŠANAS LAIKS

04.03.2020 - .......

Cienījamie arodbiedrības biedri!

Atgādinām, ka Iedzīvotāju Ienākumu deklarācija par 2019. gada ienākumiem  jāiesniedz no 2020. gada 01. marta līdz 01. jūnijam. Gadījumā, ja Jums attaisnojošu iemeslu dēļ iesniegt daklarāciju noteiktajos termiņos nav iespējams, noteikti jāuzraksta iesniegums caur elektronisko sistēmu EDS Valsts Ieņēmumu dienestam ar lūgumu attiecībā pret jums nepiemērot soda sankcijas. Šogad Valsts Ieņēmumu dienests plāno piemērot sodu sankcijas par nesavlaicīgu deklarāciju iesniegšanu.

Kārtība, kādā tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecībā uz jūrniekiem, nav mainījusies. Ar nodokli tiek aplikta daļa darba algas, kas virsniekiem sastāda 430,- (minimālā alga) x koeficients 2,5, bet ierindas sastāva jūrniekiem 430,- (minimālā alga) x koeficients 1,5.

2019. gadā:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme  – 20%;

- Minimālā alga 430 EUR;

- Atvieglojumi par apgādībā esošu personu – 230 EUR mēnesī;

- Attaisnotie izdevumi (izglītība, medicīna, plānotās operācijas, stomatoloģija, ziedojumi) tiek  skaitīti kopā un nevar pārsniegt 600 EUR, bet attaisnotie izdevumi, kuri pārsniedz šo summu, var tikt atmaksāti 3 gadu laikā.

- Atvieglojumi par uzkrājošo veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī maksājumi pensiju fondu  3. līmenī kopā sastāda 10%.

Neapliekamais minimums:

-          Ja gada ienākumi bijuši līdz 5280 EUR, neapliekamais minimums sastāda 2760 EUR gadā (230 EUR mēnesī), pensionāriem – 3240 EUR gadā (270 EUR mēnesī).

-          Ja  gada ienākumi bijuši no 5280 EUR līdz 13200 EUR, neapliekamo minimumu aprēķina pēc formulas: 2760 EUR – (0,34848 x ( faktiskais ienākums -  5280 EUR)).

-          Pensionāriem: Ja gada ienākumi bijuši lielāki kā 5280 euro, neapliekamais minimums tiek aprēķināts sekojoši: 3240 EUR – (0,34848 x (faktiskais ienākums – 5280 EUR)) un tiek piemērots tikai pēc noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, kas Latvijā ir 63 gadi un 6 mēneši.

-          Ja gada ienākums pārsniedz 13200 EUR, neapliekamo minimumu nepiemēro – “0”. Aprēķinot neapliekamo minimumu jāņem vērā visi gada ienākumi, kuri tiek aplikti ar ienākuma nodokli, piemēram, no kapitāla pieauguma u.t.t.

- Ja jūrnieks iesniedzis Valsts Ieņēmumu dienestam iesniegumu vai arī piereģistrējies elektroniski EDS https://eds.vid.gov.lv/login/ sistēmā un pats veicis ierakstu,  papildus jau esošajām personu kategorijām, no 2019. gada 01. jūlija par apgādībā esošām personām var tikt atzīti:

-          Nestrādājoši laulātie, kuriem apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam;

-       Nestrādājoši laulātie, kuru apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem.

Vēršam jūsu uzmanību arī uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” skaidras naudas darījumu  ievērošanu.

Šajā gadā Valsts Ieņēmumu dienests deklarācijas pieņems gan elektroniskā veidā ( caur EDS sistēmu), gan papīra formātā.

Jaunumi

Globālā Savienība