Atceramies un godinām

Mēs paliekam klusējot...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N. Dzirkale/Vladimirs Sjomka Kapteinis Dzimis 1935. gadā Aizgājis mūžībā 2019. gada aprīlī
Jurijs Gedušs Vecākais mehāniķis Dzimis 1954. gadā Aizgājis mūžībā 2019. gada marts

Arhīvs

Atceramies un godinām

Globālā Savienība